Biroul nostru de executori judecatoresti este reprezentat legal de:

 1. Executorul judecatoresc ANDREI IONEL – licentiat al Facultatii de Drept, cu o bogata experienta in domeniul juridic, in special in materia executarii silite de peste 14 ani.
 2. Executorul judecatoresc DRAGULANESCU NATALIA – licentiat al Facultatii de Drept cu 20 de ani experienta in domeniul juridic si 11 ani in materia executarii silite.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/2000 (modificata), Societatea Civila de Executori Judecatoresti ”ANDREI si DRAGULANESCU” din Bucuresti, va ofera urmatoarele servicii de executare silita:

 1. Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii:
 • Executari directe(evacuari, incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri, desfiintare de lucrari sau constructii, etc.)
 • Executari indirecte(urmarirea mobiliara a creantelor, urmarirea imobiliara a creantelor, popriri)
 1. Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 2. Comunicarea actelor de procedura;
 3. Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 4. Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 5. Constatarea unor stari de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila);
 6. Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 7. Intocmirea protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, potrivit legii;
 8. Confiscari;
 9. Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;
 10. Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc.

Biroul nostru sustine recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante, intrucat ofera partilor implicate costuri minime si maxima eficienta.

 

In cadrul biroului nostru activeaza o echipa dinamica de profesionisti, al carei obiectiv permanent este realizarea drepturilor creditorilor, drepturi recunoscute prin titlurile executorii.

 

Ne recomanda seriozitatea, operativitatea si responsabilitatea in toate activitatile pe care le intreprindem in procedura de executare silita.

 

Biroul nostru de executare silita colaboreaza cu specialisti din toate domeniile adiacente executarii silite (avocati, experti evaluatori, notari, contabili, detectivi, etc.), ceea ce asigura un plus de eficienta activitatii de executare silita.

Asiguram confidentialitate si profesionalism bazat pe respectarea cu strictete a cadrului juridic ce reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti.

 

Tratam cu atentie toti clientii indiferent de tipul serviciului solicitat.

 

Executor Judecatoresc – Andrei Ionel

Executor Judecatoresc – Dragulanescu Natalia

Scroll to Top