Initierea unei proceduri de executare silita

Va rugam sa va prezentati la sediul biroului nostru sau sa transmiteti urmatoarele acte:

 1. Cerere de executare silita completata, pe care o puteti descarca pdf din pagina CERERI;
 2. Titlu executoriu in original, sau dupa caz hotararile judecatoresti legalizate;
 3. Taxa judiciara de timbru in valoare de 20 LEI pentru fiecare titlu executoriu;
 4. Copie act de identitate;
 5. Procura autentica / Imputernicire avocatiala, dupa caz;
 6. Contravaloare taxe postale, cheltuieli pentru obtinerea informatiilor de la autoritati, etc.

 

Comunicare notificare

Va rugam sa va prezentati la sediul biroului nostru sau sa transmiteti urmatoarele acte:

 1. Cerere comunicare notificare completata, pe care o puteti descarca pdf din pagina CERERI;
 2. Notificarea redactata si semnata in 3 exemplare originale;
 3. Copie act de identitate.

 

Licitatii

Lista bunurilor scoase la vanzare de catre biroul nostrum le regasiti in pagina LICITATII.

Persoana care doreste sa participle la licitatie, trebuie sa depuna la biroul nostru, anterior datei stabilita pentru licitatie, urmatoarele acte:

PERSOANELE FIZICE:

 1. Cerere participare la licitatie si oferta cumparare, pentru imobile, pe care o puteti descarca pdf din pagina CERERI;
 2. Cerere participare la licitatie si oferta cumparare mobile, pe care o puteti descarca pdf din pagina CERERI;
 3. Dovada achitarii garantiei in valoare de 10% din pretul de incepere al licitatiei de la termenul stabilit in dosarul executional, in moneda LEI, pe numele si la dispozitia executorului judecatoresc;
 4. Act de identitate, original si copie;
 5. Procura autentica / Imputernicire avocatiala, dupa caz, original.

 

PERSOANELE JURIDICE:

 1. Cerere participare la licitatie si oferta cumparare, pentru imobile, pe care o puteti descarca pdf din pagina CERERI;
 2. Cerere participare la licitatie si oferta cumparare mobile, pe care o puteti descarca pdf din pagina CERERI;
 3. Dovada achitarii garantiei in valoare de 10% din pretul de incepere al licitatiei de la termenul stabilit in dosarul executional, in moneda LEI, pe numele si la dispozitia executorului judecatoresc;
 4. Certificat de Inregistrare firma in copie certificate;
 5. Certificat constatator emis de ONRC, nu mai vechi de 30 de zile de la emitere;
 6. Hotararea AGA pentru participarea persoanei juridice la licitatie;
 7. Imputernicire firma / Procura autentica / Imputernicire avocatiala, dupa caz, original;
 8. Act de identitate al reprezentantului legal al firmei, original si copie

Creditorii urmaritori si intervenientii nu au obligatia de a achita garantia, decat pentru a acoperi, dupa caz, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta.

Co-proprietarii avand drept de proprietate pe cote-parti in comun cu debitorul, sunt exonerati privind plata garantiei.

Pentru restituirea garantiei, va solicitam sa completati Cerere restituire garantie, pe care o puteti descarca pdf din pagina CERERI.

ATENTIE !

Incepand cu data de 01.10.2014, termenul limita pentru inregistrarea Cererii de participare la licitatie, oferta de cumparare si consemnarea garantiei de participare la licitatie este ziua anterioara licitatiei.

Exceptie: Ofertele de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere al licitatiei, pot fi depuse chiar in ziua licitatiei.

ATENTIE !

Conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, privind achitarea garantiei pentru participarea la licitatie, va informam urmatoarele:

 • Fondurile reprezentand cautiunea se vor transmite prin virament bancar;

In cazul depunerii de numerar in banca cu valori peste 10.000 EUR, banca solicita documente justificative privind provenienta sumelor de bani, ca de ex.: certificat de mostenitor, acte ridicare dividende, declaratii fiscale de venit, chitanta ridicare bani din alta banca, etc.

CONTURI DE CONSEMNARE

ATENTIE !

Va solicitam sa precizati in ordinul de plata / foaia de varsamant:

 • BENEFICIAR: Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti ”ANDREI si DRAGULANESCU”
 • CIF: 44498455
 • Numarul dosarului de executare

Sumele datorate in dosarele de executare aflate pe rolul biroului nostru, se vor achita la LIBRA INTERNET BANK, dupa cum urmeaza:

 

Sumele datorate in dosarele de executare aflate pe rolul biroului nostru, se vor achita la LIBRA INTERNET BANK, dupa cum urmeaza:
Cont RON: RO22 BREL 0002 0031 9703 0100 deschis la LIBRA BANK
Cont EUR: RO38 BREL 0002 00319 7030 200 deschis la LIBRA BANK
si urmatoarele conturi de consemnare:
Cont consemnare in RON la CEC BANK: RO74 CECE B504 71RO N000 0000
Cont consemnare in RON la LIBRA BANK: RO92 BREL 0002 0031 9703 0101
Cont consemnare in EUR la LIBRA BANK: RO01 BREL 0002 0031 9703 0201

CHELTUIELI DE EXECUTARE

Pentru dosarele inregistrate la Biroul nostru de executori judecatoresti, cheltuielile de executare silita si onorariul, se determina in conformitate cu Ordinul Ministerului Justitiei nr. 2550/14.11.2006 modificat prin Ordinul nr. 2561/2012 din data de 30/07/2012.

Cheltuielile si onorariile practicate de biroul nostru sunt stabilite in functie de:

 • complexitatea dosarului de executare;
 • conlucrarea cu experti sau alti specialisti impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea dosarului de executare;
 • volumul de munca, timpul alocat, durata procedurii de executare silita.

La inregistrarea dosarului de executare, ca si pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu, cheltuielile de executare silite sunt avansate de creditor.

Conform Codului de Procedura Civila, cheltuielile de executare reprezinta cheltuielile necesare pentru indeplinirea unui act sau activitati ce intereseaza executarea silita.

In cursul executarii silite, toate cheltuielile de executare, sunt in sarcina debitorului urmarit.

 

Accesul la informatiile din dosar pot fi solicitate doar de catre parti in mod direct, personal la sediul biroului nostru, sau indirect prin posta sau e-mail.

Prin telefon nu se acorda informatii din dosar si nu se comunica stadiul dosarului.

Scroll to Top